Taket, en viktig investering

Att inte göra något åt ett läckande tak kan ha förödande konsekvenser för ditt hus. Äldre hus med dåliga tak ska genast åtgärdas. Taket är en viktig investering för allt det övriga i ditt hus. Det är inte bara ett sätt att hålla väta ute, det är också viktigt för isolering och hålla värmen inne i huset.

Man bör regelbundet undersöka sitt tak för att se om något har förändrats sedan förra gången man inspekterade det. Att byta ett tak behöver inte vara allt för komplicerat i dag, ny teknik som underlättar läggandet av taket finns och även plåttak med karaktär av gammalt taktegel finns att lägga som nytt tak.

Tak får ta mycket av de olika vädertyperna som är i vårt avlånga land. Det kan vara hårda och kalla vintrar med mycket snö vissa år och blöta somrar. Detta sliter oerhört på de tak som ligger på våra hus. Ett nytt tak ger ett bra skydd för många år framöver och beroende på hur länge man bor i sitt hus kanske man inte behöver tänka på det något mer.

Det är också viktigt att man tänker på taksäkerhet och följer de riktlinjer som Boverket ger genom sina byggregler när man håller på med byggarbete på hög höjd. Det gäller att anpassa säkerheten efter det tak man ska bygga. Oavsett om man är van med hög höjd så ska de säkerhetsföreskrifter som finns efterföljas.