Bygglov eller inte?

Kommuner kan sätta egna direktiv när bygglov behövs eller inte. Speciella miljöer kan också fodra bygglov på åtgärder som i vanliga fall inte kräver bygglov eller bygganmäln. Men i det stora hela kan man gå efter Boverkets regler och innan du sätter igång kontaktar du kommunen för att vara säker på vad som gäller. 

Friggebod och attefall

Om du vill bygga en friggebod på max 15 kvm eller ett attefallshus på max 25 kvm, är grundtanken att du endast behöver göra en bygganmälan. Det är ett lättare form av bygglov som kostar mindre och kräver mindre papper. En friggebod får du till och med bygga på prickad mark som vanligtvis inte får bebyggas alls. Friggebodar får endast användas till garage, förråd, bastu, växthus och liknande. Ett attefallshus kan du inreda som en bostad och hyra ut eller som ett stort garage, där har du mer fria händer. 

Renovering

Även när du ska renovera det befintliga bostadshuset kan du behöva söka bygglov. Om du ska förändra utseeendet på fasaden inom detaljplansområde, såsom att byta från tegeltak till plåt, kan du behöva söka bygglov. Att byta fasadfärg eller från stående till liggande panel kan också kräva ett bygglov. 

Inomhus är det mera fritt fram men så fort den bärande konstruktionen påverkas krävs konstruktionsritningar och bygglov. Du måste bevisa att dina åtgärder inte skadar huset på något sätt. Ska du renovera skorstenen eller koppla in en kamin behöver du göra en bygganmälan, dessa får man sällan till aldrig avslag på.